จังหวัดกิฟุ | AichiNow เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไอจิอย่างเป็นทางการ

เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้เพื่อติดตามการเข้าชมและปรับปรุงความสะดวกในการเข้าชมเว็บไซต์ เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณได้ยินยอมให้เราใช้คุกกี้

ยอมรับ

แหล่งมรดกโลกที่ยังรักษาภูมิทัศน์ดั้งเดิมของญี่ปุ่น
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ

บ้านเรือนในหมู่บ้านยังคงสภาพภูมิทัศน์ดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่เรียกว่า "รูปแบบกัสโซ"
เนื่องจากการมุงหลังคาที่สูงชันเพื่อรองรับหิมะที่ตกหนัก
มีลักษณะคล้าย "กัสโซ" ที่หมายถึงการพนมมือทั้ง 2 ข้างเวลาสวดมนต์
มีบ้านแบบกัสโซทั้งหมด 114 หลังในหมู่บ้านชิราคาวาโกะ รวมถึงหมู่บ้านโกคายามะในจังหวัดโทยามะ
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1995
ชาวบ้านต่างช่วยกันดูแลบ้านซึ่งกันและกันในการดำเนินชีวิตประจำวันจนกระทั่งทุกวันนี้

ที่ตั้ง:
โอกิมาจิ เมืองชิราคาวา เขตโอโนะ กิฟุ
การเดินทาง:
ขึ้นรถโดยสารที่วิ่งออกจากสถานี JR นาโกย่า สถานีรถไฟ JR ทาคายามะ
สถานี JR คานาซาวะ สถานีรถไฟ JR ทาคาโอคะ และสถานีเมอิเท็ตสึ ชิน-กิฟุ
เว็บไซต์:
http://shirakawa-go.org/en/

ทำความรู้จักเกี่ยวกับจังหวัดกิฟุ

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองฮิดะทาคายามะ และเมืองงุโจฮาจิมังอยู่ในเขตฮิดะที่มีหิมะตกหนัก
และยังคงรักษาสภาพบรรยากาศบ้านเมืองแบบดั้งเดิมเอาไว้
จึงเป็นที่นิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่บ่งบอกชัดเจนถึงประวัติศาสตร์ที่ยังคงอยู่ในพื้นที่มิโนะ:
ปราสาทกิฟุ ผู้ปกครองโอดะ โนบุนางะ และได้ตรากฎหมายสูงสุดในสมัยเซ็นโกคุ
ทุ่งเซกิกาฮาระ เป็นสมรภูมิรบเก่าที่แยกประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นออกเป็นสองฝั่ง
ซึ่งเมืองหลังสงครามได้ถูกอนุรักษ์ไว้และตั้งอยู่ตามถนนนากะเซ็นโด ถนนสายหลักที่ประชาชนใช้เดินเท้าจากที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง
การตกปลาด้วยนกกาน้ำในแม่น้ำนาการะ เป็นวิธีตกปลาแบบโบราณที่ได้บันทึกไว้ในหนังสือกว่า 1,000 ปีมาแล้ว
สิ่งที่กล่าวข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น

ลิงค์

การเดินทางจากนาโกย่า

Image

Image

Image

การเที่ยวชมโดยกว้าง

Page Top