นโยบาย ความเป็นส่วนตัว | AichiNow เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไอจิอย่างเป็นทางการ

เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้เพื่อติดตามการเข้าชมและปรับปรุงความสะดวกในการเข้าชมเว็บไซต์ เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณได้ยินยอมให้เราใช้คุกกี้

ยอมรับ

นโยบาย คุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร?

ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ที่อยู่ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และข้อมูลอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกับที่กล่าวไป เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล
และสามารถใช้เพื่อจำแนกบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงได้ นอกจากนี้อาจหมายรวมถึงข้อมูล ที่สามารถใช้เพื่อพาดพิงถึงตัวบุคคล ในทางอ้อมได้ด้วย

การรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคล

ก่อนที่จะมีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ ที่ชัดเจนในการรวบรวม


และทำการรวบรวมข้อมูล ที่ตรงกับวัตถุประสงค์เท่านั้น


ข้อมูลส่วนบุคคล ที่รวบรวมผ่านเว็บไซต์ สมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดไอจินี้ ถูกจัดทำขึ้นโดยได้รับความยินยอม
จากผู้ใช้งานที่ได้ลงทะเบียนกับเว็บไซต์ ตามกฎที่มีการกำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล ที่รวบรวมผ่านเว็บไซต์นี้ จะได้รับการจัดการ ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แห่งจังหวัดไอจิ

การจัดการ ข้อมูลส่วนบุคคล

ทางเว็บไซต์มีการปฏิบัติตาม มาตรการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเปิดเผย และการนำข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด
ที่รวบรวมผ่านเว็บไซต์นี้ ไปใช้ในทางมิชอบ ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด ที่ไม่มีความจำเป็นจะต้องเก็บรักษาแล้ว จะถูกลบออกทันทีและถาวร

Page Top