ข้อมูลภัยพิบัติ & ข้อมูลการเดินทาง | AichiNow เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไอจิอย่างเป็นทางการ

เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้เพื่อติดตามการเข้าชมและปรับปรุงความสะดวกในการเข้าชมเว็บไซต์ เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณได้ยินยอมให้เราใช้คุกกี้

ยอมรับ

 • หน้าแรก
 • ข้อมูลภัยพิบัติ & ข้อมูลการเดินทาง

Titleข้อมูลภัยพิบัติ & ข้อมูลการเดินทาง

หน้านี้เป็นการแนะนำเว็บไซต์ที่แสดงข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลการเดินทาง ข้อมูลภัยพิบัติ
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดในแต่ละเว็บไซต์

Call Center

 • Aichi Multilingual Call Center

  Call center operators are available to provide interpretation via phone at tourism facilities, hotels, restaurants and so on within Aichi Prefecture.
  Cost: Free (Smartphone or other communication device in addition to a Wi-Fi connection or a data plan is required.)
  Supported Languages: English, Chinese, Korean, Thai, Vietnamese, Tagalog, Spanish, Portuguese, and French
  Business Hours: 24 hours, 365 days per year
  *Thai is available from 9:00 AM to 6:00 PM. Vietnamese, Tagalog and French are available from 10:00 AM to 7:00 PM.

สายด่วนคุ้มครองผู้บริโภคนักท่องเทียวต่างชาติ

 • National Consumer Affairs Center of Japan (NCAC)

  “สายด่วนคุ้มครองผู้บริโภคนักท่องเทียวชาวต่างชาติ” คือบริการให้คําปรึกษาทางโทรศัพท์กับนักท่องเทียวชาวต่างชาติทีเดินทางมาท่องเทียวทีประเทศญีปุ่น

  แล้วประสบปัญหาเดือดร้อนในระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่น ต้องการรับความคุ้มครองผู้บริโภค หากเกิดปัญหาต้องการรับความคุ้มครองผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นปัญหากับร้านค้า ร้านอาหาร หน่วยงานขนส่ง หรือสถานทีพัก ฯลฯ สามารถขอคําปรึกษาได้ทีนี

  ◎03-5449-0906 (※ต้องเสียค่าโทรเข้าคอลล์เซ็นเตอร์)
  ◎วันธรรมดา10:00~16:00น. (ยกเว้นวันเสาร์/อาทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์ 29 ธ.ค. – 3 ม.ค.)
  ◎ภาษาทีให้บริการ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลีใต้ ภาษาเวียตนาม

Free Wi-Fi Spots

VoiceTra - Multilingual Speech Translation App

Page Top