"ภูเขา หอก เวที" สีสันของงานเทศกาลญี่ปุ่น | AichiNow เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไอจิอย่างเป็นทางการ

เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้เพื่อติดตามการเข้าชมและปรับปรุงความสะดวกในการเข้าชมเว็บไซต์ เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณได้ยินยอมให้เราใช้คุกกี้

ยอมรับ

Title"ภูเขา หอก เวที" สีสันของงานเทศกาลญี่ปุ่น จิตวิญญาณ และคติธรรม

งานเทศกาลที่สืบทอดกันมาของญี่ปุ่น มีหลายงานที่มีลักษณะการเดินแห่ด้วยการแบก
หรือดึงสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของ "ภูเขา" หรือ "หอก" ซึ่งเรียกรวมกันว่า ดะชิ เอาไว้
และยังมี "เวที" ที่จะมีผู้ขึ้นไปแสดงศิลปะ เช่น บรรเลงดนตรี แสดงคาบุกิ เคียวเก็น
"ภูเขา หอก เวที" ที่มีการจัดอย่างสวยงาม
แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นออกมา
ถือเป็นการแสดงความเคารพต่อเหล่าเทพที่เสด็จลงมาในงานเทศกาล โดยมีเครื่องสักการะที่จัดไว้
เพื่อสร้างความสำราญให้แก่เหล่าเทพ เช่น งานไม้ งานโลหะ งานย้อมสี หรืองานทอ
ซึ่งเป็นงานฝีมือแบบดั้งเดิมที่ได้รับการรักษาไว้และสืบทอดกันมาหลายศตวรรษ
ด้วยการใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น โดยที่ไม่ได้ทำลายหรือสร้างความเสียหายให้แก่ธรรมชาติ
ในปัจจุบัน "งานประเพณีภูเขา หอก เวที" ที่หลงเหลืออยู่ในแต่ละท้องถิ่น มีบทบาทอย่างยิ่งในด้านการส่งเสริมการพูดคุย
และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนต่างวัย อีกทั้งยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ในชุมชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
ทำให้มีการดำเนินกิจกรรม เพื่อสืบทอดและรักษาวัฒนธรรมประเพณีเหล่านี้ไว้อย่างมากมาย

จะได้รับการลงทะเบียน
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
จากยูเนสโกเมืองชิริวเทศกาลชิริว

รถแห่ดะชิบุงระคุ และตุ๊กตากลคะระคุริ ของชิริว

การแสดงนี้ได้รับการบันทึกไว้ในฐานะของเทศกาลขอบคุณเทพเจ้าของศาลเจ้าชิริว
ในสมัยเอโดะ(ศตวรรษที่17) ซึ่งเป็นที่เดียวในญี่ปุ่นที่มีการใช้ตุ๊กตาโจรุริ
หรือตุ๊กตากลมาแสดงบนรถแห่ดะชิ

จุดเด่นของงาน
รถแห่ดะชิที่มีความสูง 7 เมตร หนัก 5 ตัน จะถูกแบกออกมาจาก 5 จุดในเมือง
จากนั้นจะมารวมกับการแสดงดนตรีที่เรียกว่า "คามิไม" และหลังจากที่มีการบรรเลง
จนเหมือนจะให้ได้ยินเข้าไปถึงบ้านทุกๆ หลังในท้องถิ่นแล้ว
จากนั้นจะเป็น "ฮงมัตสึริ" ที่จัดเพียง 2 ปีครั้ง โดยจะเข้าไปที่ศาลเจ้า
และแสดงรถแห่ "ดะชิบุงระคุ"
และตุ๊กตากล "คะระคุริ" ในปีถัดมาจะไม่มีการจัดแสดง "ดะชิบุงระคุ"
และ "คะระคุริ" เพราะถือเป็น "ไอมัตสิริ" (เทศกาลคั่น)
แต่จะมีการถวายรถแห่ดะชิที่ตกแต่งอย่างสวยงามให้แก่ศาลเจ้า
วันที่จัดงาน
วันที่ 2-3 พฤษภาคม
ติดต่อ
0566-83-1111 (สมาคมท่องเที่ยวเมืองชิริว)
การเดินทาง
ศาลเจ้าชิริว 12 คันดะ นิชิโจ เมืองชิริว
เดิน 10 นาทีจากสถานี "ชิริว" รถไฟเมอิเท็ตสึนาโกย่า สายหลัก
รายละเอียด
http://www.city.chiryu.aichi.jp/0000000936.html

เมืองฮานดะเทศกาลชิโอะฮิ (เทศกาลน้ำลง)

งานประเพณีแห่รถดะชิในเทศกาลคาเมะซากิชิโอะฮิ

ในตำนานเทพของญี่ปุ่นมีเรื่องเล่าว่า
เมื่อครั้งจักรพรรดิจิมมุออกเดินทางสู่ทิศตะวันออก
พระองค์เสด็จจากทะเลขึ้นสู่แผ่นดินที่นี่
จึงเกิดเป็นงานเทศกาลที่จัดขึ้นที่ศาลเจ้าคามิซากิ
เขตคาเมะซากิ เมืองฮานดะ ที่หันหน้าเข้าหาทะเลโคโรโมะงะอุระแห่งนี้

จุดเด่นของงาน
รถแห่ดะชิ 5 ขบวนที่ถูกประดับด้วยม่านหรูหรา และงานฝีมือที่ปราณีต
จะมารวมตัวกันในเมือง ก่อนจะหามเข้าไปรวมกันที่ศาลเจ้าคามิซากิ ศาลโอวาริซังฉะ
และถวาย "ตุ๊กตากล" สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือการ "ฮิคิโอโรชิ"
ซึ่งเป็นการหามรถแห่ดะชิที่ชายหาดหน้าศาลเจ้าคามิซากิ
โดยจะมีการเปลี่ยนทิศทางการหามเมื่อมีคลื่นสาดมากระทบ
และจะเคลื่อนตัวไปโดนคลื่นที่สาดกระทบรถแห่เป็นระยะ
วันที่จัดงาน
วันที่ 3-4 พฤษภาคม
ติดต่อ
0569-32-3264 (สมาคมท่องเที่ยวเมืองฮานดะ)
การเดินทาง
ศาลเจ้าคามิซากิ 2-92 คามิซากิโจ เมืองฮานดะ
เดิน 15 นาทีจากสถานีรถไฟ JR คาเมะซากิ สายทาเคะโทโยะ
รายละเอียด
http://shiohi-matsuri.com/

เมืองอินุยามะเทศกาลอินุยามะ

ประเพณีหามรถแห่ยามะของเทศกาลอินุยามะ

งานประเพณีของศาลเจ้าฮาริสึนะเป็นการสักการะเทพเจ้าที่ปกปักษ์รักษาท้องถิ่นนี้
เริ่มต้นในปีค.ศ. 1635 โดยนารุเสะ ฮายาโตะโนะโช มาซาโทระ
เจ้าผู้ครองปราสาทอินุยามะ ในตระกูลโอวาริโทคุกาวะ
ซึ่งต้องการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเหล่าคนงาน
และงานเทศกาลนี้ก็ดำเนินมาถึงปัจจุบัน

จุดเด่นของงาน
รถแห่ (ยามะ) สามชั้นที่งดงามจำนวน 13 คันนี้ จะร่วมขบวนไปพร้อมกับการเป่าขลุ่ย
และการตีกลองไทโกะ รวมทั้งมีการแสดง "ตุ๊กตากล" ที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยเอโดะ
ในตอนกลางคืน รถแห่ที่ประดับด้วยโคมไฟ 365 ดวง
จะแห่ผ่านทิวต้นซากุระที่ผลิบานเต็มที่ทั่วรอบฐานปราสาท
เป็นภาพทิวทัศน์ที่งดงามราวกับเป็นภาพนิชิคิเอะ
ภาพวาดแบบญี่ปุ่นที่เขียนบนแผ่นไม้
วันที่จัดงาน
วันเสาร์และวันอาทิตย์แรกของเดือนเมษายน
ติดต่อ
0568-61-2825 (สมาคมท่องเที่ยวเมืองอินุยามะ)
การเดินทาง
ศาลเจ้าฮาริสึนะ 65-1 อินุยามะคิตะโคะเค็ง เมืองอินุยามะ
เดิน 15 นาที จากสถานี ""อินุยามะยูเอ็น"" รถไฟเมอิเท็ตสึ สายอินุยามะ
รายละเอียด
http://inuyama.gr.jp/festival/731

เมืองสึชิมะเทศกาลเท็นโน

งานแห่รถดันจิริบุเนะของเทศกาลโอวาริสึชิมะเท็นโน

งานเทศกาลนี้เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะงานเทศกาลศาลเจ้าสึชิมะ
ที่มีประวัติยาวนานถึง 600 ปี
เป็นหนึ่งในสามงานเทศกาลแม่น้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น
และกล่าวกันว่าเป็นงานเทศกาลที่สวยที่สุด ในช่วงฤดูร้อนของประเทศญี่ปุ่น

จุดเด่นของงาน
ในเทศกาลโยอิ (เทศกาลช่วงกลางคืน) จะมีการจัดเรือฟางมาคิวาระบุเนะ 5 ลำ
แต่ละลำจะมีการประดับโคม 12 ดวง ที่หมายถึงจำนวนเดือนในรอบ 1 ปี
โดยจะวางเป็นเส้นแนวนอน และประดับโคม 365 ดวง ที่หมายถึงจำนวนวันในรอบ 1 ปี
โดยจะวางเป็นรูปครึ่งวงกลม รวมทั้งมีการบรรเลงขลุ่ย "สึชิมะบุเอะ"
พร้อมกับพายเรือข้ามแม่น้ำเท็นโนไปเรื่อยๆ ในเทศกาลอะสะ "เทศกาลช่วงเช้า"
จะมีการเพิ่มเรือเข้าไปอีก 1 ลำ
และจะมีชายหนุ่มเปลือยกาย 10 คนถือหอกพุ่งเข้าไปที่แม่น้ำ
และมุ่งไปทางศาลเจ้า เพื่อถวายสักการะด้วยหอก
วันที่จัดงาน
วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือนกรกฎาคม
ติดต่อ
0567-24-1111 (เมืองสึชิมะ), 0567-37-0231 (เมืองอาอิซาอิ)
การเดินทาง
สวนเท็นโนกาวะโคเอ็น 1 มิยากาวะโจ เมืองสึชิมะ
เดิน20นาทีจากสถานี""สึชิมะ""รถไฟเมอิเท็ตสึ สายสึชิมะ
รายละเอียด
http://www.tsushima-kankou.com/festival/tennnou/tenno_festival.html

เมืองคานิเอะเทศกาลสึนาริ

งานประเพณีหามดันจิริบุเนะของเทศกาลสึนาริ
และการลอยมิโยชิ

งานเทศกาลของศาลเจ้าโทมิโยชิทาเคะฮายะ ศาลฮัคเค็น ที่สืบทอดกันมากว่า 400 ปี
เพื่อสวดขอพรให้ปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บ
ในช่วง 2 วันนี้จะมีเทศกาลดันจิริบุเนะ และประเพณีมิโยชิ
หลังจากนั้น 100 วันจึงจะมีการจัดงานเทศกาลอื่นๆ ตามมา

จุดเด่นของงาน
ในเทศกาลโยอิ (เทศกาลช่วงกลางคืน) จะมีการจัดเรือฟางมาคิวาระบุเนะที่ประดับโคมเอาไว้
โดยจะมีการจัดโคม 12 ดวงที่หมายถึงจำนวนเดือนในรอบ 1 ปี
โดยจะวางเป็นเส้นแนวนอน
และจะมีการจัดโคม 365 ดวงที่หมายถึงจำนวนวันในรอบ 1 ปี
โดยจะวางเป็นรูปครึ่งวงกลม
ในเทศกาลอะสะ (เทศกาลช่วงเช้า) จึงจะยกเรือแห่ที่มีการวางตุ๊กตาไว้บนเวทีที่ประดับด้วยดอกซากุระและดอกบ๊วยลงไปที่แม่น้ำคานิเอะ
เฉพาะในวันนั้นจะมีการยกสะพานมิโยชิบาชิขึ้น
เพื่อให้เรือเทศกาลสามารถล่องผ่านได้
ผู้มาเที่ยวชมจึงจะได้เห็นทิวทัศน์ใหม่แปลกตา
วันที่จัดงาน
วันเสาร์และวันอาทิตย์แรกของเดือนสิงหาคม
ติดต่อ
0567-95-1111 (สมาคมท่องเที่ยวเมืองคานิเอะ)
การเดินทาง
ศาลเจ้าสึนาริ 1363 โออะสะสึนาริจิมงยะชิคิ คานิเอะโจ
เดิน 25 นาที จากสถานีรถไฟ JR ""คานิเอะ"" สายคันไซ
รายละเอียด
http://www.kaninavi.jp/html/sunari/

Page Top