Title"ภูเขา หอก เวที" สีสันของงานเทศกาลญี่ปุ่น จิตวิญญาณ และคติธรรม

งานเทศกาลที่สืบทอดกันมาของญี่ปุ่น มีหลายงานที่มีลักษณะการเดินแห่ด้วยการแบก
หรือดึงสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของ "ภูเขา" หรือ "หอก" ซึ่งเรียกรวมกันว่า ดะชิ เอาไว้
และยังมี "เวที" ที่จะมีผู้ขึ้นไปแสดงศิลปะ เช่น บรรเลงดนตรี แสดงคาบุกิ เคียวเก็น
"ภูเขา หอก เวที" ที่มีการจัดอย่างสวยงาม
แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นออกมา
ถือเป็นการแสดงความเคารพต่อเหล่าเทพที่เสด็จลงมาในงานเทศกาล โดยมีเครื่องสักการะที่จัดไว้
เพื่อสร้างความสำราญให้แก่เหล่าเทพ เช่น งานไม้ งานโลหะ งานย้อมสี หรืองานทอ
ซึ่งเป็นงานฝีมือแบบดั้งเดิมที่ได้รับการรักษาไว้และสืบทอดกันมาหลายศตวรรษ
ด้วยการใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น โดยที่ไม่ได้ทำลายหรือสร้างความเสียหายให้แก่ธรรมชาติ
ในปัจจุบัน "งานประเพณีภูเขา หอก เวที" ที่หลงเหลืออยู่ในแต่ละท้องถิ่น มีบทบาทอย่างยิ่งในด้านการส่งเสริมการพูดคุย
และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนต่างวัย อีกทั้งยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ในชุมชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
ทำให้มีการดำเนินกิจกรรม เพื่อสืบทอดและรักษาวัฒนธรรมประเพณีเหล่านี้ไว้อย่างมากมาย

จะได้รับการลงทะเบียน
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
จากยูเนสโกเมืองชิริวเทศกาลชิริว

รถแห่ดะชิบุงระคุ และตุ๊กตากลคะระคุริ ของชิริว

การแสดงนี้ได้รับการบันทึกไว้ในฐานะของเทศกาลขอบคุณเทพเจ้าของศาลเจ้าชิริว
ในสมัยเอโดะ(ศตวรรษที่17) ซึ่งเป็นที่เดียวในญี่ปุ่นที่มีการใช้ตุ๊กตาโจรุริ
หรือตุ๊กตากลมาแสดงบนรถแห่ดะชิ

จุดเด่นของงาน
รถแห่ดะชิที่มีความสูง 7 เมตร หนัก 5 ตัน จะถูกแบกออกมาจาก 5 จุดในเมือง
จากนั้นจะมารวมกับการแสดงดนตรีที่เรียกว่า "คามิไม" และหลังจากที่มีการบรรเลง
จนเหมือนจะให้ได้ยินเข้าไปถึงบ้านทุกๆ หลังในท้องถิ่นแล้ว
จากนั้นจะเป็น "ฮงมัตสึริ" ที่จัดเพียง 2 ปีครั้ง โดยจะเข้าไปที่ศาลเจ้า
และแสดงรถแห่ "ดะชิบุงระคุ"
และตุ๊กตากล "คะระคุริ" ในปีถัดมาจะไม่มีการจัดแสดง "ดะชิบุงระคุ"
และ "คะระคุริ" เพราะถือเป็น "ไอมัตสิริ" (เทศกาลคั่น)
แต่จะมีการถวายรถแห่ดะชิที่ตกแต่งอย่างสวยงามให้แก่ศาลเจ้า
วันที่จัดงาน
วันที่ 2-3 พฤษภาคม
ติดต่อ
0566-83-1111 (สมาคมท่องเที่ยวเมืองชิริว)
การเดินทาง
ศาลเจ้าชิริว 12 คันดะ นิชิโจ เมืองชิริว
เดิน 10 นาทีจากสถานี "ชิริว" รถไฟเมอิเท็ตสึนาโกย่า สายหลัก
รายละเอียด
http://www.city.chiryu.aichi.jp/0000000936.html

เมืองฮานดะเทศกาลชิโอะฮิ (เทศกาลน้ำลง)

งานประเพณีแห่รถดะชิในเทศกาลคาเมะซากิชิโอะฮิ

ในตำนานเทพของญี่ปุ่นมีเรื่องเล่าว่า
เมื่อครั้งจักรพรรดิจิมมุออกเดินทางสู่ทิศตะวันออก
พระองค์เสด็จจากทะเลขึ้นสู่แผ่นดินที่นี่
จึงเกิดเป็นงานเทศกาลที่จัดขึ้นที่ศาลเจ้าคามิซากิ
เขตคาเมะซากิ เมืองฮานดะ ที่หันหน้าเข้าหาทะเลโคโรโมะงะอุระแห่งนี้

จุดเด่นของงาน
รถแห่ดะชิ 5 ขบวนที่ถูกประดับด้วยม่านหรูหรา และงานฝีมือที่ปราณีต
จะมารวมตัวกันในเมือง ก่อนจะหามเข้าไปรวมกันที่ศาลเจ้าคามิซากิ ศาลโอวาริซังฉะ
และถวาย "ตุ๊กตากล" สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือการ "ฮิคิโอโรชิ"
ซึ่งเป็นการหามรถแห่ดะชิที่ชายหาดหน้าศาลเจ้าคามิซากิ
โดยจะมีการเปลี่ยนทิศทางการหามเมื่อมีคลื่นสาดมากระทบ
และจะเคลื่อนตัวไปโดนคลื่นที่สาดกระทบรถแห่เป็นระยะ
วันที่จัดงาน
วันที่ 3-4 พฤษภาคม
ติดต่อ
0569-32-3264 (สมาคมท่องเที่ยวเมืองฮานดะ)
การเดินทาง
ศาลเจ้าคามิซากิ 2-92 คามิซากิโจ เมืองฮานดะ
เดิน 15 นาทีจากสถานีรถไฟ JR คาเมะซากิ สายทาเคะโทโยะ
รายละเอียด
http://shiohi-matsuri.com/

เมืองอินุยามะเทศกาลอินุยามะ

ประเพณีหามรถแห่ยามะของเทศกาลอินุยามะ

งานประเพณีของศาลเจ้าฮาริสึนะเป็นการสักการะเทพเจ้าที่ปกปักษ์รักษาท้องถิ่นนี้
เริ่มต้นในปีค.ศ. 1635 โดยนารุเสะ ฮายาโตะโนะโช มาซาโทระ
เจ้าผู้ครองปราสาทอินุยามะ ในตระกูลโอวาริโทคุกาวะ
ซึ่งต้องการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเหล่าคนงาน
และงานเทศกาลนี้ก็ดำเนินมาถึงปัจจุบัน

จุดเด่นของงาน
รถแห่ (ยามะ) สามชั้นที่งดงามจำนวน 13 คันนี้ จะร่วมขบวนไปพร้อมกับการเป่าขลุ่ย
และการตีกลองไทโกะ รวมทั้งมีการแสดง "ตุ๊กตากล" ที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยเอโดะ
ในตอนกลางคืน รถแห่ที่ประดับด้วยโคมไฟ 365 ดวง
จะแห่ผ่านทิวต้นซากุระที่ผลิบานเต็มที่ทั่วรอบฐานปราสาท
เป็นภาพทิวทัศน์ที่งดงามราวกับเป็นภาพนิชิคิเอะ
ภาพวาดแบบญี่ปุ่นที่เขียนบนแผ่นไม้
วันที่จัดงาน
วันเสาร์และวันอาทิตย์แรกของเดือนเมษายน
ติดต่อ
0568-61-2825 (สมาคมท่องเที่ยวเมืองอินุยามะ)
การเดินทาง
ศาลเจ้าฮาริสึนะ 65-1 อินุยามะคิตะโคะเค็ง เมืองอินุยามะ
เดิน 15 นาที จากสถานี ""อินุยามะยูเอ็น"" รถไฟเมอิเท็ตสึ สายอินุยามะ
รายละเอียด
http://inuyama.gr.jp/festival/731

เมืองสึชิมะเทศกาลเท็นโน

งานแห่รถดันจิริบุเนะของเทศกาลโอวาริสึชิมะเท็นโน

งานเทศกาลนี้เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะงานเทศกาลศาลเจ้าสึชิมะ
ที่มีประวัติยาวนานถึง 600 ปี
เป็นหนึ่งในสามงานเทศกาลแม่น้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น
และกล่าวกันว่าเป็นงานเทศกาลที่สวยที่สุด ในช่วงฤดูร้อนของประเทศญี่ปุ่น

จุดเด่นของงาน
ในเทศกาลโยอิ (เทศกาลช่วงกลางคืน) จะมีการจัดเรือฟางมาคิวาระบุเนะ 5 ลำ
แต่ละลำจะมีการประดับโคม 12 ดวง ที่หมายถึงจำนวนเดือนในรอบ 1 ปี
โดยจะวางเป็นเส้นแนวนอน และประดับโคม 365 ดวง ที่หมายถึงจำนวนวันในรอบ 1 ปี
โดยจะวางเป็นรูปครึ่งวงกลม รวมทั้งมีการบรรเลงขลุ่ย "สึชิมะบุเอะ"
พร้อมกับพายเรือข้ามแม่น้ำเท็นโนไปเรื่อยๆ ในเทศกาลอะสะ "เทศกาลช่วงเช้า"
จะมีการเพิ่มเรือเข้าไปอีก 1 ลำ
และจะมีชายหนุ่มเปลือยกาย 10 คนถือหอกพุ่งเข้าไปที่แม่น้ำ
และมุ่งไปทางศาลเจ้า เพื่อถวายสักการะด้วยหอก
วันที่จัดงาน
วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือนกรกฎาคม
ติดต่อ
0567-24-1111 (เมืองสึชิมะ), 0567-37-0231 (เมืองอาอิซาอิ)
การเดินทาง
สวนเท็นโนกาวะโคเอ็น 1 มิยากาวะโจ เมืองสึชิมะ
เดิน20นาทีจากสถานี""สึชิมะ""รถไฟเมอิเท็ตสึ สายสึชิมะ
รายละเอียด
http://www.tsushima-kankou.com/festival/tennnou/tenno_festival.html

เมืองคานิเอะเทศกาลสึนาริ

งานประเพณีหามดันจิริบุเนะของเทศกาลสึนาริ
และการลอยมิโยชิ

งานเทศกาลของศาลเจ้าโทมิโยชิทาเคะฮายะ ศาลฮัคเค็น ที่สืบทอดกันมากว่า 400 ปี
เพื่อสวดขอพรให้ปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บ
ในช่วง 2 วันนี้จะมีเทศกาลดันจิริบุเนะ และประเพณีมิโยชิ
หลังจากนั้น 100 วันจึงจะมีการจัดงานเทศกาลอื่นๆ ตามมา

จุดเด่นของงาน
ในเทศกาลโยอิ (เทศกาลช่วงกลางคืน) จะมีการจัดเรือฟางมาคิวาระบุเนะที่ประดับโคมเอาไว้
โดยจะมีการจัดโคม 12 ดวงที่หมายถึงจำนวนเดือนในรอบ 1 ปี
โดยจะวางเป็นเส้นแนวนอน
และจะมีการจัดโคม 365 ดวงที่หมายถึงจำนวนวันในรอบ 1 ปี
โดยจะวางเป็นรูปครึ่งวงกลม
ในเทศกาลอะสะ (เทศกาลช่วงเช้า) จึงจะยกเรือแห่ที่มีการวางตุ๊กตาไว้บนเวทีที่ประดับด้วยดอกซากุระและดอกบ๊วยลงไปที่แม่น้ำคานิเอะ
เฉพาะในวันนั้นจะมีการยกสะพานมิโยชิบาชิขึ้น
เพื่อให้เรือเทศกาลสามารถล่องผ่านได้
ผู้มาเที่ยวชมจึงจะได้เห็นทิวทัศน์ใหม่แปลกตา
วันที่จัดงาน
วันเสาร์และวันอาทิตย์แรกของเดือนสิงหาคม
ติดต่อ
0567-95-1111 (สมาคมท่องเที่ยวเมืองคานิเอะ)
การเดินทาง
ศาลเจ้าสึนาริ 1363 โออะสะสึนาริจิมงยะชิคิ คานิเอะโจ
เดิน 25 นาที จากสถานีรถไฟ JR ""คานิเอะ"" สายคันไซ
รายละเอียด
http://www.kaninavi.jp/html/sunari/

Page Top