• Image
  • Image
  • Image

เรื่องราวที่แท้จริงในไอจิ คือ

คุณไม่สามารถสัมผัสสิ่งเหล่านี้ได้จากคู่มือท่องเที่ยว
ทั้งความรู้สึกและความอบอุ่นที่ฝังลึกอยู่ในสิ่งต่างๆ
ซึ่งคุณจะรับรู้ได้จากการสัมผัสตั้งแต่ครั้งแรก
การเดินทางเพื่อค้นพบแก่นแท้ของสรรพสิ่ง
และทำให้หัวใจเบิกบาน
เรื่องราวที่มีชีวิตของไอจิ

หน้าแรก