เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) | AichiNow เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไอจิอย่างเป็นทางการ

เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้เพื่อติดตามการเข้าชมและปรับปรุงความสะดวกในการเข้าชมเว็บไซต์ เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณได้ยินยอมให้เราใช้คุกกี้

ยอมรับ

ข่าวและหัวข้อ

02/06/2020【จังหวัดไอจิ】

ข่าว

เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

ข้อห้ามในการเดินทางข้ามระหว่างจังหวัดของจังหวัดไอจิ ได้ถูกยกเลิกลง ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน
อย่างไรก็ตาม หากท่านเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดไอจิ ขอให้ท่านโปรดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโดยรักษาระยะห่างจากผู้อื่น
สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และปฏิบัติตามมาตรการอื่นๆ อย่างครบถ้วน

▶คู่มือสายด่วนให้ความช่วยเหลือทางภาษาจังหวัดไอจิ (PDF : 375KB)

▶สายด่วนให้ความช่วยเหลือทางภาษาจังหวัดไอจิ (สำหรับโทรศัพท์มือถือ)

▶คู่มือสำหรับการใช้บริการสถานพยาบาล (PDF : 4.3 MB)

▶ข้อมูลแนะนำเกี่ยวกับไวรัสโควิด 19 จากองค์กรการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น

▶Multilingual EMERGENCY Updates from NHK WORLD-JAPAN

หน้าแรก