เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา | AichiNow เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไอจิอย่างเป็นทางการ

เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้เพื่อติดตามการเข้าชมและปรับปรุงความสะดวกในการเข้าชมเว็บไซต์ เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณได้ยินยอมให้เราใช้คุกกี้

ยอมรับ

ข่าวและหัวข้อ

24/01/2020【จังหวัดไอจิ】

ข่าว

เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือผู้ที่มีประวัติการเดินทางในเมืองอู่ฮั่นที่มีอาการไอ มีไข้หรือมีอาการอื่น ๆ จะถูกร้องขอให้สวมหน้ากากอนามัยบริเวณใบหน้าและให้ร่วมมือกับสถาบันทางการแพทย์ในการวินิจฉัยโรคไวรัสโคโรนา
ก่อนการวินิจฉัยโรคนั้น กรุณารายงานประวัติการเข้าพักในเมืองอู่ฮั่น
สายด่วนให้ความช่วยเหลือทางภาษาของไอจิ (Aichi Multilingual Call Center) สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการแพทย์ที่ได้รับเลือกภายในจังหวัดซึ่งสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่และมีความพร้อมในการรองรับโรคติดเชื้อ เมื่อประสบปัญหาใด ๆ โปรดติดต่อสายด่วนให้ความช่วยเหลือทางภาษาของไอจิ (Aichi Multilingual Call Center) เพื่อขอความช่วยเหลือ

▶คู่มือสายด่วนให้ความช่วยเหลือทางภาษาจังหวัดไอจิ (PDF : 375KB)

▶สายด่วนให้ความช่วยเหลือทางภาษาจังหวัดไอจิ (สำหรับโทรศัพท์มือถือ)

▶ประกาศสำคัญจากสำนักงานข่าวสารและข้อมูล ด่านกักกันโรค กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ (PDF : 689KB)

▶คู่มือสำหรับการใช้บริการสถานพยาบาล (PDF : 4.3 MB)

▶ข้อมูลแนะนำเกี่ยวกับไวรัสโควิด 19 จากองค์กรการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น

หน้าแรก