• หน้าแรก
  • ข่าวและหัวข้อ
  • ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม สายการบินราคาประหยัดเปิดเส้นทางใหม่ระหว่างดอนเมืองกับนาโกย่า

ข่าวและหัวข้อ

30/10/2018【จังหวัดไอจิ】

ข่าว

ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม สายการบินราคาประหยัดเปิดเส้นทางใหม่ระหว่างดอนเมืองกับนาโกย่า

ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม สายการบินราคาประหยัดเปิดเส้นทางใหม่ระหว่างดอนเมืองกับนาโกย่า

ตั้งแต่วันที่30ตุลาคมเป็นต้นไป สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (Thai AirAsia X) จะมีเที่ยวบินระหว่างท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) กับนาโกย่า (NGO)
สายนี้เป็น LCC สายแรกที่บินมาสู่นาโกย่าโดยตรง!

• ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) - ท่าอากาศยานชูบุเซ็นแทรร์ (NGO)
XJ638 (06:55AM – 02:20PM) [NEW]

• ท่าอากาศยานชูบุเซ็นแทรร์ (NGO) - ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK)
XJ639 (04:30PM – 09:10PM) [NEW]

กรุณาชวนกันมาเที่ยวที่จังหวัดไอจิกับนาโกย่า!

Thai AirAsia X Press Release

AirAsia Booking Site

หน้าแรก