ตัวอย่างเส้นทางการท่องเที่ยว | Experiences in Aichi

Experiences In Aichi

โดยชินคันเซ็น (รถไฟหัวกระสุน)

  1. Home /
  2. คอร์สตัวอย่าง

ตัวอย่างเส้นทางการท่องเที่ยว

สัมผัสประสบการณ์วัฒนธรรมญี่ปุ่น ทั้งศาลเจ้าและวัด เทคนิคการผลิตแบบญี่ปุ่น ใบไม้แดง ทิวทัศน์เก่าแก่ และอื่นๆ อีกมากมาย ที่รอท่านมาเที่ยวชมสำหรับทริป 2 วัน 1 คืน

นาโกย่า

สถานีมิคาวะ-อันโจ

โทโยฮาชิ