AICHI TUYỆT VỜI của Nhật Bản

Play along with the wind.

Play along with the Wind
- Aichi, home of the Ghibli Park -

Tổng quan

"Ghibli Park" sẽ được mở cửa vào ngày 1 tháng 11 năm 2022
tại tỉnh Aichi, nơi có rất nhiều các điểm hấp dẫn như
thiên nhiên phong phú, truyền thống về ngành sản xuất và lịch sử là nơi sinh ra nhiều tướng quân.
Studio Ghibli đã tạo ra một video tham quan
thể hiện sức hấp dẫn của "Aichi với Ghibli Park".

Story

This work recounts the story of a girl who finds a print of a feather in a bag left behind by a traveler in the woods as a powerful wind suddenly picks up in the corner of her eye. As the girl chases down this wind, she runs through various spots in Aichi Prefecture and eventually finds the feather in the home of Satsuki and Mei…

This is the story of a girl’s breathless adventure as she runs with the wind that is carrying the feather.

[Khai trương vào ngày 1 tháng 11 năm 2022]
Thông tin mới nhất về Ghibli Park

PAGETOP