ข้อบังคับการนำผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์จากต่างประเทศเข้ามายังประเทศญี่ปุ่น | AichiNow เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไอจิอย่างเป็นทางการ

เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้เพื่อติดตามการเข้าชมและปรับปรุงความสะดวกในการเข้าชมเว็บไซต์ เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณได้ยินยอมให้เราใช้คุกกี้

ยอมรับ

Titleข้อบังคับการนำผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์จากต่างประเทศเข้ามายังประเทศญี่ปุ่น

เกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์จากต่างประเทศเข้ามายังประเทศญี่ปุ่น

  • เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อสัตว์ในประเทศที่เกิดขึ้นนอกประเทศ เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์หลายชนิดไม่ได้รับอนุญาตให้นำมายังประเทศญี่ปุ่นน
  • โปรดตระหนักว่าการนำผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากต่างประเทศเข้ามาอาจมีบทลงโทษ
  • ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 ประเทศญี่ปุ่นได้มีบทลงโทษที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นสำหรับการนำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์เข้าประเทศ
  • กรุณาสำแดงผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ อาทิ เนื้อสัตว์แปรรูปที่อยู่ในกระเป๋าเดินทางให้ถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงบทลงโทษ
  • พระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อสัตว์ในประเทศ กำหนดว่า กรณีที่นำเข้าผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์โดยไม่ผ่านการตรวจสอบการนำเข้า บุคคลดังกล่าวอาจต้องโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านเยน

Image

ประกาศสำคัญจากด่านกักกันสัตว์ ประเทศญี่ปุ่น

PDF Download (PDF:421KB)

Page Top